Fotografia panoramiczna 360 °

Panoramy 360° to wyjątkowy rodzaj fotografii. Stworzenie zdjęć panoramicznych możliwe jest przy użyciu aparatu fotograficznego wraz z specjalnym obiektywem, następnie zdjęcia są retuszowane za pomocą oprogramowania. W rezultacie, w przeciwieństwie do zdjęcia tradycyjnego, na którym widać tylko cząstkę fotografowanego obiektu, zdjęcie panoramiczne 360° przedstawia pełny kont widzenia 360° x 180°.

Jak to realizujemy?, robimy szeregu zdjęć fotografowanego obiekty następnie łączymy "zszywamy" je tworząc gotowy obraz. Tak otrzymane zdjęcie panoramicznego 360° poddawane jest dalszej obróbce przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowaniu, które daje nam szerokie udogodnienia nie możliwe do uzyskania przy tradycyjnej fotografii tj. możliwość swobodnej nawigacji we wszystkich kierunkach łącznie z możliwością powiększania oraz przemieszczania się po kolejnych pomieszczeniach.

Wielka promocja -50%

Zima 2017 proponujemy aż 50% upust od złożonego zamówienia minimum 10 zdjęć panoramicznych 360° x 180°.

Wirtualne wycieczki 360°

W wirtualnej podróży wiele zdjęć panoramicznych łączy się ze sobą za pomocą punktów dostępowych, dzięki czemu można przejść z jednej lokalizacji bezpośrednio do następnej pozycji.

Technologia, możliwości, zastosowania:

 • Możliwość publikacji na platformie Mac, Windows, Linux
 • Poprawne wyświetlanie na urządzeniach mobilnych oraz IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari,
 • Całkowita integracja ze stronami internetowymi,
 • Możliwość exportu gotowych plików między innymi do formatu HTML5/CSS3, MOV, SWF, IPhone,IPad,
 • Optymalizacja panoramy 360° do minimalnych rozmiarów nawet 300 Kb,
 • Tryb pełno ekranowy,
 • Swobodna nawigacja przy urzyciu klawiatury, myszki, paska nawigacyjnego,
 • Tworzenie Galerii 360°,
 • Możliwość prezentacji także bez dostępu do internetu.
 • Bilety wstępu do muzeów w fomie prezentacji panoramicznej.
 • Płyty mulitimedialne.

Ile czasu zajmuje wykonanie wirtualnej wycieczki?

W przypadku najprostszych projektów i odrobinie szczęścia cały proces może się zamknąć w jednym dniu, zwykle jednak trwa dłużej, trzeba wziąć pod uwagę wstępne uzgodnienia, dojazd, przygotowania, wykonanie zdjęć, powrót, stworzenie panoramy i w końcu umieszczenie jej na stronie internetowej bądź nagranie na płycie DVD/CD do późniejszego wykorzystania.

Co otrzymuję jako ostateczny produkt ?

To zależy już od uzgodnień, zwykle ostatecznym produktem jest wirtualna wycieczka lub też zdjęcia panoramiczne360° umieszczone na stronie internetowej (składające się z pliku swf, mov, html5, css3 lub innego oraz towarzyszącego mu kodu, który zapewnia jej poprawne wyświetlanie na stronie internetowej). Dodatkowo wirtualne wycieczki mogą być m.in. umieszczone na DVD/CD, wydrukowane, wszystko zależy od indywidualnych uzgodnień z państwem.

Niektóre z ostatnio zrealizowanych projektów: